Google AI Algoritme

Når du laver en søgning i Google, bliver du vist de resultater som Google forventer bedst muligt kan besvare din søgning, men hvordan vælger Google de resultater? I denne artikel ser vi nærmere på hvordan Googles AI (artificiel Intelligence) bruges til at optimere den algoritme, der anvendes til at udvælge de bedste resultater.

Google vælger deres resultater ud fra en lang række af kriterier, men Google har også udviklet en AI ved navn RankBrain, som anvender en masse data til at kontinuerligt opdatere deres algoritme. Derved vises det bedste resultat baseret på de statiske kriterier kombineret med deres AI, RankBrain.

Hvad er Rankbrain

Tidligere har Google bedømt hjemmesider ud fra en række statiske kriterier som antal ord på siderne, anvendte keywords i teksten og i metadataen samt inbound links, blot for at nævne nogle af kriterierne.

For et par år siden lancerede Google så RankBrain, et selvlærende AI system som kan lære sig selv om brugernes adfærd, i stedet for at mennesker skal lære AI systemet om brugeradfærd. Ved at kunne forstå brugernes adfærd og uddanne sig selv til at forstå hvad brugerne kan lide og ikke kan lide, samler RankBrain en masse viden og data, der kan bruges til at optimere Googles Algoritme.

RankBrains forståelse af tekst

Der er flere forskellige faktorer, som RankBrain analyserer, men en af dem er sætninger i stedet for blot ord. Tidligere har Google trawlet en artikel, og forstået den ord for ord, men Google var ikke i stand til at forstå, om det handlede om Apple (produktet) eller Apple (frugten). Med RankBrain forstår Google nu fulde sætninger og kan derfor bedre bedømme hvilken søgning en side er relevant for og dermed viser brugeren mere relevante resultater.

Brugernes adfærd analyseres

Google formår også med RankBrain at analysere brugernes adfærd efter, at de har klikket på et resultat. RankBrain kigger blandt andet på:

1. Hvor lang tid brugeren anvender på en side. Hvis en bruger anvender meget tid på en side sender det et signal til Google om, at det er en interessant side, der besvarer søgningen. Hvis en bruger omvendt anvender for lang tid på en side, men klikker tilbage og vælger et andet resultat, så kan det sende et signal til Google om at siden har en masse content, men ikke besvarer den søgning, som brugeren lavede.

2. Hvis en bruger bouncer (klikker tilbage til Google) rigtig hurtigt, så sender det et klart signal til Google om, at denne side ikke besvarer brugerens søgning, og hvis det sker gentagne gange, så vil det resultat falde i ranking på den specifikke søgning.

3. Bliver brugeren på hjemmesiden og klikker videre til andre sider på hjemmesiden, så sender det et rigtig godt signal til Google at om hjemmesiden er meget relevant for den søgning.

Faktorer som disse er Google nu begyndt at analysere med RankBrain, og det gør, at Google kan analysere og teste forskellige sider med forskellige søgninger for at finde det bedste resultat for dig.

Hvordan anvendes RankBrain i deres algoritme

Der bliver søgt i Google 4.4 milliarder gange dagligt, og mange af søgningerne har Google aldrig før set, og derfor har de ikke resultater klar til at vise brugeren, før søgningen analyseres og matches med relevante sider. Ved hjælp af RankBrain kan Google forstå en søgning, selv om den aldrig har set den før, og så kan Google matche den søgning med andre lignende søgninger og så vise de resultater, som bliver brugt ved lignende søgninger. Derved bliver det nemmere for Google at give gode svar på søgninger, som den aldrig før har set.

Bedre resultater med RankBrain

Med RankBrain er Google blevet smartere, og RankBrain bliver ved med at lære automatisk, så der er mere data til at opdatere og forbedre algoritmen.