Hvad er data-baseret marketing?

Kort fortalt er data-baseret marketing en strategi, hvor man anvender information omkring kunden til at sende den rigtige besked på det rigtige tidspunkt via det rigtige medie. Det er en af de største udviklinger, der er sket indenfor digital marketing i lang tid.

Med den moderne teknologi der er tilgængelig, er det blevet muligt at samle meget mere kvalitativ information omkring brugerne, der kan anvendes til at producere automatiserede marketingkampagner. Indenfor digital reklame er personalisering blevet et vitalt aspekt af enhver marketing kampagne.

Data-baserede beslutninger gør det nu muligt at bruge svarene fra spørgsmål som hvem, hvor, hvornår, hvorfor og hvad til at specificere en kampagne – noget som ikke tidligere var muligt. Det ses blandt andet ved store firmaer som Unibet der sender tilbud baseret på dine fortrukne spil og spilletidspunkter.

Fordele ved data-baseret marketing

Der er store fordele ved at bruge big data til at træffe sine beslutninger.

Den marketingkanal der nyder størst fordel af databaseret marketing er muligvis køb af digitale media. Ved brug at algoritmer og AI er det muligt at forudse hvilke brugere, der lander på hvilke sider og dermed fjerner man meget af gætteriet om hvilke sider, man vil købe media plads på.

Det er muligt at ramme lige præcis de kunder, som man ved er rentable og som ens kampagne er bygget op for at ramme. Et firma som [Maria Casino] formår at vise deres reklame med et tilbud på at spille Bingo til folk som er interesserede i at spille Bingo online. Det giver en meget bedre ROI (return on investment) ved at bruge data til at ramme de specifikke kunder, som man ved har en højere konverteringsrate.

Hvordan startede data-baseret marketing

Det moderne data-baserede marketing startede i en meget simpel version med CRM (Customer Relationship Management) software, hvor man kunne tracke kunders navn og kontaktinformation. Så nu kunne man sende e-mails med “Hej Erik” i stedet for blot “hej”. Det var første skridt til at anvende data.

CRM-systemer gjorde det muligt at sende e-mails og e-mail kampagner. Og endnu mere vigtigt gjorde CRM det muligt at sende et tilbud til en gruppe mennesker og et andet tilbud til en anden gruppe afhængig af, hvad der er vigtigt for kunderne.

CRM-systemer banede vejen for data-baserede og automatiserede e-mail marketing systemer, som kan sende e-mails automatisk efter at brugeren har foretaget en handling på en hjemmeside eller i en app. Med den metode formår man at sende den rigtige besked til brugeren på det rigtige tidspunkt.

Hvad betyder data-baseret marketing for design?

Tidligere har man blot designet ét banner til en kampagne og så vist dette banner på et stort antal sider i håbet om at ramme ens målgruppe. Ved at anvende data kan man nu personalisere reklamen til at vise et banner, der er relevant for den specifikke bruger med en besked designet til brugeren. Derfor skal der nu designes flere forskellige bannere til hver kampagne, så der er et banner til hver målgruppe, der er tiltænkt for en kampagne.

Dynamisk reklame

Ved hjælp af marketingplatforme kan man nu designe tre forskellige bannere, som så vil blive vist 33 procent af gangene til hver af de valgte målgrupper. Når der er blevet samlet data, vil platformen så automatisk beslutte hvilket banner der passer bedst til hvilken målgruppe og så vise det banner til alle i den målgruppe. Det fjerner meget af det manuelle arbejde, og man slipper for at analysere en masse data eftersom platformen gør det automatisk mens kampagnen er live.

Data-baseret marketing er stadig det nye

Selvom man begyndte med data-baseret marketing for flere år siden, så er det stadig det mest moderne indenfor digital marketing. Data-baseret marketing udvikler sig konstant og bliver bedre og bedre.